Úkony potřebné pro zajištění práce s klientem

Úkony potřebné pro zajištění práce s klientem

Zahrnuje všechny takové aktivity, které nejsou součástí přímé práce s klientem, ale bez jejichž provedení není přímá práce s klientem možná nebo se snižuje pravděpodobnost, že k ní vůbec dojde. Jedná se například o mapování pohybu místní drogové scény, vytváření popisu místní scény za účelem vytipování vhodných míst pro streetwork atd. Dále se jedná o vyhledávání informací, zpracovávání údajů, formatování, tisk a distribuce informačního materiálu.

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.