Vítejte na našem webu

Sociální služby města Orlová, prostřednictvím svého úseku Kontaktního centra, nabízí poskytování služeb sociální prevence v oblasti zneužívání návykových látek dle §59 zákona 108/2006 Sb. O sociálních službách. Naleznete zde služby odborného poradenství od poskytování informací, programů primární prevence až po individuální nebo skupinové formy pomoci. Kontaktní centrum je nízkoprahové zařízení poskytující ambulantní, popřípadě terénní služby osobám ohroženým závislostí na návykových látkách. Cílem služby je snižování sociálních a zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek. Služby obsahují tyto základní činnosti:

 a) sociálně terapeutické činnosti,

 b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,

 c) poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.

UPOZORNĚNÍ NÁVŠTĚVNÍKŮM:

Služby jsou poskytované bezplatně a na žádost klienta mohou být poskytované anonymně.

 

Od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2016 jsme poskytovali také terénní službu v rámci projektu Specifické intervence pro mladistvé závislé na návykových látkách.

 

PROVOZNÍ DOBA

Pondělí, středa, pátek: 8:00 - 15:30

Úterý, čtvrtek: 8:00 - 16:30 (15,30 - 16,30 individuální a rodinné poradenství)

 

Streetworker

Úterý a čtvrtek od 16,30 do 18,30


Hygiena pro lidi bez domova

ÚTERÝ: 14:00 - 15:00

 

31. 12. 2018 bude K-centrum zavřené.

Děkujeme za sponzorský dar.

 

 

Děkujeme Všeobecné zdravotní pojišťovně za publikaci "Životní styl závislost"

 

Děkujeme České průmyslové zdravotní pojišťovně za hygienické ubrousky.

 

Děkujeme Revírní bratrské pokladně za dar vitamínových doplňků stravy.  

Anketa

Jaký je problém s užíváním drog ve městě Orlová?

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.