Cílová populace

Klienti Kontaktního centra jsou:

  • Osoby ohrožené sociálními a zdravotními riziky spojenými se zneužíváním návykových látek
  • Rizikoví uživatelé návykových látek.
  • Uživatelé návykových látek.
  • Potencionální uživatele návykových látek.
  • Rodinní příslušníci a blízké osoby uživatelů.
  • Osoby ohrožené negativními projevy chování ve spojení s užíváním návykových látek
  • Instituce, školy, výchovná zařízení v rámci prevence užívání návykových látek a protidrogové koordinace

Osobám mladším 15 let a osobám, které nejsou uživateli nelegálních návykových látek poskytujeme jen odborné drogové a sociální poradenství (individuální poradenství, individuální poradenství pro rodiče a osoby blízké, informační servis, práce s rodinou, skupinové poradenství, skupiny pro rodiče a osoby blízké klientovi, socioterapie, telefonické, písemné a internetové poradenství) a orientační testy z moči na přítomnost drog v těle.

Ostatní služby poskytujeme jen osobám starším 15 let užívající nelegální návykové látky.

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.