Cílová populace

 

Uživatelé Kontaktního centra jsou osoby ohrožené sociálními a zdravotními riziky spojenými se zneužíváním návykových látek

 

  1. Rizikoví uživatelé návykových látek (od 15 let).

  2. Uživatelé návykových látek.

  3. Potencionální uživatele návykových látek.

  4. Rodinní příslušníci a blízké osoby uživatelů.

  5. Osoby ohrožené negativními projevy chování ve spojení s užíváním návykových látek

  6. Instituce, školy, výchovná zařízení v rámci prevence užívání návykových látek a protidrogové koordinace

 

Osobám mladším 15 let a osobám, které nejsou uživateli nelegálních návykových látek poskytujeme jen odborné drogové a sociální poradenství. Ostatní služby poskytujeme jen osobám starším 15 let užívajícím nelegální návykové látky.

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.