Drogy

Drogy

Drogy
  Nejčastěji zneužívané drogy v ČR a jejich účinky KONOPNÉ LÁTKY – CANABIS MARIHUANA – tráva, joint, marjánka, maruška.  Vzhled – forma: sušené listy nebo květinové palice HAŠIŠ – haš, charas, čokoláda, gram.  Vzhled – forma: světle až tmavě hnědá hmota, plast HAŠIŠOVÝ OLEJ....
>>

Nové syntetické drogy

Nové syntetické drogy
DOB, DOM l       velmi silný halucinogen l       obvyklá dávka 1-5mg l       smrtelná dávka 15mg l       doba působení 18-24h (DOM – 72h) l      ...
>>

Pervitin

Pervitin
Pervitin bývá často uváděn jako „tradiční“ česká droga. V okolních zemích (Německo, Rakousko, Polsko), se pro něj dokonce místo tradičních názvů „meth“ a „pervitin“ používá údernějšího „čeko (tschecho).“ Tato droga však v žádném případě není českým vynálezem. Byla syntetizována již v roce 1888, a...
>>

Marihuana

Marihuana
Marihuana je dnes jednou z nejvíce užívaných nelegálních drog ve společnosti. Názory na to, nakolik je marihuana nebezpečná, se velice liší. Mnoho lidí se domnívá, že kouření marihuany není o nic více nebezpečnější než konzumace piva. Jiní to považují za odrazový můstek pro...
>>

Těkavé látky

Těkavé látky
ORGANICKÁ  ROZPOUŠTĚDLA  A  TĚKAVÉ  LÁTKY.  Zneužívají se různé čisté chemikálie ve formě organických rozpouštědel, ale i složky barev, laků, lepidel, ředidel, čisticích přípravků, pohonných hmot atd. Konkrétně sem řadíme toluen, aceton, benzen, trichlorethylen,...
>>

Alkohol

Alkohol
Alkohol - legální droga. Při pití alkoholických nápojů si někteří lidé neuvědomují, že neukájí pouze žízeň nápojem, který jim chuťově vyhovuje, ale že si i pěstují tím návyk na větší nebo menší pravidelnou konzumaci alkoholu. Chce-li někdo z nás uhasit žízeň, může svobodně volit mezi vodou,...
>>

Nikotin

Nikotin
Nikotin - je vysoce návyková psychoaktivní látka (farmakologický a behaviorální proces determinující vznik závislosti je u tabáku podobný jako u heroinu a kokainu). - za 10 vteřin po vdechnutí se nikotin dostává do mozku - v první fázi působí nikotin stimulačně a pak přechází do fáze mírného...
>>

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.