Kde nás najdete?

Autobusem:

Autobusová zastávka "Orlová - Střed města" - směr Ostrava u Domu dětí a mládeže, směr Orlová V. etapa před elektroprodejnou SONY.

Mezi elektroprodejnou a prodejnou oblečení se dáte podchodem k prodejně potravin ALBERT. Po pravé ruce minete malinkaté náměstíčko a ještě před samoobsluhou zabočíte po širokém chodníku doleva. Po zhruba 20ti metrech zabočte na užší chodník doprava a  po levé straně minete malý obchůdek s potravinami ILLA. Hned za obchůdkem uvidíte jednopatrové pavilony bývalé školky a základní školy. U vchodu do budovy je umístěn zvonek. Po jeho stisknutí vyčkejte příchodu zaměstnanců K-centra.

Když pavilon - A obejdete po pravé ruce, přijdete k druhé brance a k nízkoprahovému vstupu do Kontaktního centra. Zde bez zvonění můžete vstoupit do kontaktní místnosti. Tady Vás služba seznámí s možnostmi využití nabízených služeb.

Autobusové stanoviště

Z autobusového stanoviště se musíte vydat po ulici Okružní, až k chodníku, který Vás zavede k zadní části samoobsluhy ALBERT. Po pravé straně minete restaraci REBEL a před Vámi bude označený nápisem Kontaktního cenra oplocený jednopatrový pavilon - A. Vstupni branku naleznete na levé straně oplocení.   

Autem:

Na kruhovém objezdu u Gymnázia odbočíte směrem k Městské policii na ulicí Polní. Po levé straně minete budovu Gymnázia, Obchodní akademie, Městské policie a před budovou Základní školy odbočte doprava na ulici Okružní. Po pravé straně minete hřiště, bezén základní školy U kapličky a kolem zahrady základní školy odbočte opět doprava do kopce na ulici Energetiků. Po této ulici dojedete až k střední soukromé škole Net Office a k bytovému družstvu Orlovan. Před bytovým družstvem můžete zaparkovat a pěšky po levé straně obejdete dvoupatrovou budovu Orlovanu. Za ní uvidíte jednopatrové pavilony bývalé školky a základní školy. Poslední pavilon je pavilon - A, označený jako Sociální služby města Orlová, Kontaktní centrum.

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.