Pro rodiče

Základní informace pro rodiče

V případě potřeby se na nás můžete obrátit. Ohledně drogové problematiky rodičům poskytneme informace na koho se obrátit v konkrétních jednotlivých případech, ať už to jsou psychologové, AT ambulance, psychiatrické léčebny, terapeutická centra a podobně. Můžete nás kontaktovat telefonicky,...
>>

Seznam knih a informačního materiálu

Seznam knih a informačního materiálu
  Následujici publikace bezplatně obdržíte v rámci poradenských služeb K-centra: Knihy:  Jak poznat a překonat problém s hazardní hrou Jak překonat problémy s alkoholem Jak předcházet problémům s návykovými látkami na základních a středních školách Problémy...
>>

Co si počít, když zjistíme, že naše dítě bere drogy?

Co si počít, když zjistíme, že naše dítě bere drogy?
Může se to stát každému z nás. Podle posledních statistik má s drogami (byť převážně s tzv. lehkými) nějakou zkušenost každý třetí člověk ve věku osmnácti let. Drogová zkušenost je závažný fakt, ale nemusí ještě nutně znamenat víc, než další, tentokrát vysoce rizikový, životní...
>>

Jak předejít drogovým problémům

Jak předejít drogovým problémům
   Nelze získat stoprocentní jistotu, že se s drogami v rodině nesetkáme. Stejně tak se mohou objevit mezi dětmi ve škole, v místech trávení volného času (zvláště rizikové) a podobně. Drogy a problémy s nimi spojené jsou – bohužel – jednou ze součástí dnešního života a...
>>

Jak pomoci svému dítěti říkat ne alkoholu a drogám?

Jak pomoci svému dítěti říkat ne alkoholu a drogám?
1. Získejte důvěru dítěte a naslouchejte mu. Pak s vámi bude otevřeně hovořit i o případných problémech, ať už se týkají návykových látek nebo jiných záležitostí. Umění dítě vyslechnout a pochopit ho, neznamená ale vždy přistupovat na jeho stanovisko. 2. Opatřete si spolehlivé informace o...
>>

Jak se zvyšuje pravděpodobnost, že dítě začne brát drogy?

Jak se zvyšuje pravděpodobnost, že dítě začne brát drogy?
  1.  Výchova neadekvátní věku, přílišné rozmazlování či přílišná kritičnost k chování dítěte. Sem patří především tzv. hyperprotektivní chování, přílišné ochranitelství. Tedy jakási neschopnost rodičů, především matek, pochopit, že dítě roste a začínají se u něho objevovat...
>>

Jak poznat, že vaše dítě bere drogy?

Jak poznat, že vaše dítě bere drogy?
1. Ztráta původních zájmů, zálib a koníčků a jejich náhlé nápadné odmítání až vysmívání (může souviset s prostým procesem zrání, ale nemusí). 2. Dříve se neprojevující výrazná únava přes den spojená i s usínáním - naproti tomu opakované případy dlouhotrvajícího ponocování. Toto ponocování...
>>

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.