Drogy

Drogy

 

Nejčastěji zneužívané drogy v ČR a jejich účinky

KONOPNÉ LÁTKY – CANABIS

MARIHUANA – tráva, joint, marjánka, maruška.  Vzhled – forma: sušené listy nebo květinové palice

HAŠIŠ – haš, charas, čokoláda, gram.  Vzhled – forma: světle až tmavě hnědá hmota, plast

HAŠIŠOVÝ OLEJ.  Vzhled – forma: hnědý olej

--------------------------------------------------------------------------

Závislost: psychická – nízká, fyzická – žádná

Potřeba zvyšování dávek: spíše ne

Doba účinků v hodinách: 2 - 4

Způsob použití: perorálně - ústně, kouření

Možné účinky: euforie, uvolnění zábran, zvýraznění chuti k jídlu, zmatené chování, zesílení momentálního duševního stavu, „flashback“

Projevy předávkování: únava, paranoia, možná psychóza, krátkodobé selhaní paměti, nevolnost

Abstinenční příznaky: může být i nepříliš výrazná nespavost, zvýšena aktivita, občas ztráta chuti k jídlu, nervozita

--------------------------------------------------------------------------- 

TĚKAVÉ LÁTKY

TOLUEN. Doba účinků v hodinách: 2 - 4

ACETON. Doba účinků v hodinách: 1 - 2

NITROŘEDIDLO. Doba účinků v hodinách: 1 - 2

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Vzhled – forma: čirá tekutina s výrazným zápachem

Závislost: psychická – střední až vysoká, fyzická – možná

Potřeba zvyšování dávek: ano

Způsob použití: inhalace, sprej

Možné účinky: otupění, polospánek, psychický útlum, poruchy vnímání

Projevy předávkování: poškození jater, dýchacích cest, mozkových tkání, možné úmrti

Abstinenční příznaky: předrážděnost, deprese, nespavost

---------------------------------------------------------------------------- 

STIMULAČNÍ DROGY

PERVITIN – péčko, piko, perník

Vzhled – forma: hnědý až bílý prášek, roztok

Závislost: psychická – vysoká, fyzická – možná

Potřeba zvyšování dávek: ano

Doba účinků v hodinách: 2 - 8

Způsob použití: perorálně - ústně, šňupání, injekčně

 

KOKAIN – pudr, sníh, koks

Vzhled – forma: bílý prášek, různobarevné tablety

Závislost: psychická – vysoká, fyzická – možná

Potřeba zvyšování dávek: ano

Doba účinků v hodinách: 1 - 2

Způsob použití: perorálně - šňupání, kouření, injekčně

 

CRACK

Vzhled – forma: bílé krystalky, bílá hmota

Závislost: psychická – vysoká, fyzická – možná

Potřeba zvyšování dávek: ano

Doba účinků v hodinách: 1 - 2

Způsob použití: kouření

 

MDMA, MDA – extáze

Vzhled – forma: barevné tablety s ražbou

Závislost: psychická – možná, fyzická – možná

Potřeba zvyšování dávek: ano

Doba účinků v hodinách: 2 - 4

Způsob použití: perorálně - ústně

 

FENMETRAZIN – fermetrák, metrák

Vzhled – forma: prášky

Závislost: psychická – vysoká, fyzická – možná

Potřeba zvyšování dávek: ano

Doba účinků v hodinách: 2 - 4

Způsob použití: ústně

------------------------------------------------------------

Možné účinky stimulačních drog: excitace, euforie, pokles soustředěnosti, pokles tepové frekvence a krevního tlaku, rozšíření zornic, ztráta chuti k jídlu, celková stimulace, pocit zvyšené fyzické a psychické výkonnosti, schopnost vcítění, náhlá empatie, nespavost

Projevy předávkování: pokles tělesné teploty, křeče, halucinatorně paranoidní psychóza, možné úmrti

Abstinenční příznaky: apatie, dlouhý spánek, podrážděnost, deprese, nervozita, neklid.

-------------------------------------------------------------------------------------

OPIÁTY

HEROIN – herák, White lady, háčko

Vzhled – forma: prášek od bíle po hnědou barvu

Závislost: psychická – vysoká, fyzická – vysoká

Potřeba zvyšování dávek: ano

Doba účinků v hodinách: 3 - 6

Způsob použití: injekci, šňupání, kouření, inhalace

 

MORFIN – emko, White shitt

Vzhled – forma: ampule s tekutinou

Závislost: psychická – vysoká, fyzická – vysoká

Potřeba zvyšování dávek: ano

Doba účinků v hodinách: 3 - 6

Způsob použití: injekčně, kouření

 

CODEIN – káčko

Vzhled – forma: tableta, roztok

Závislost: psychická – střední, fyzická – střední

Potřeba zvyšování dávek: ano

Doba účinků v hodinách: 3 - 6

Způsob použití: injekčně, kouření,

 

BRAUN – béčko

Vzhled – forma: hnědá tekutina

Závislost: psychická – vysoká, fyzická – vysoká

Potřeba zvyšování dávek: ano

Doba účinků v hodinách: 3 - 6

Způsob použití: injekčně

 

OPIUM

Vzhled – forma: hnědá hmota

Závislost: psychická – vysoká, fyzická – vysoká

Potřeba zvyšování dávek: ano

Doba účinků v hodinách: 3 - 6

Způsob použití: ústně, kouřením

 

METADON – substituční droga

Vzhled – forma: prášek, roztok

Závislost: psychická – vysoká, fyzická – vysoká

Potřeba zvyšování dávek: ano

Doba účinků v hodinách: 12 - 24

Způsob použití: injekčně, ústně

---------------------------------------------------------------

Možné účinky opiátu: euforie, zklidnění, nevolnost, útlum dýchání, zúžení zornic, tělesný útlum, znecitlivění, pocit lhostejnosti vůči problémům

Projevy předávkování: pomalé povrchní dýchání, lepkavá kůže, křeče, kóma, zastava dechu a krevního oběhu, možné úmrti

Abstinenční příznaky: vodnaté oči, zívání, ztráta chuti k jídlu, podrážděnost, třes, panika, nevolnost, zimnice, pocení, bolesti svalů a kloubů, průjem

------------------------------------------------------------------------------------- 

HALUCINOGENY

LSD – trip, acid

Vzhled – forma: prášek, různobarevné tablety, impregnované čtverečky papíru, roztok

Závislost: psychická – střední, fyzická – žádná

Potřeba zvyšování dávek: ne

Doba účinků v hodinách: 2 - 8

 

PSYLOCIBIN – lysohlávky, houbičky

Vzhled – forma: sušené houby, vývar, roztok

Závislost: psychická – střední, fyzická – žádná

Potřeba zvyšování dávek: ne

Doba účinků v hodinách: 2 - 4

 

MESKALIN – knoflíky

Vzhled – forma: sušené hlavičky, vývar, výluh, nálev, prášek

Závislost: psychická – střední, fyzická – žádná

Potřeba zvyšování dávek: ne

Doba účinků v hodinách: 2 - 8

---------------------------------------------------------------------

Způsob použití halucinogenů: ústně

Možné účinky halucinogenů: přeludy, halucinace, změněné vnímání času a prostoru, „flashback“

Projevy předávkování: psychózy, sebevraždy, možné úmrti

Abstinenční příznaky: nevypočitatelné působení a jednání

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

TLUMICÍ LÁTKY

DIAZEPAM. Doba účinků v hodinách: 4 - 8

ROHYPNOL. Doba účinků v hodinách: individuálně

RADEPUR, FENOBARBITAL. SEKONAL, MEPROBAMAT

Doba účinků v hodinách: 1 - 8

-----------------------------------------------------------------------

Vzhled – forma tlumících látek: tablety

Závislost na tlumících látkách: psychická – až vysoká, fyzická – střední

Potřeba zvyšování dávek: ano

Způsob použití: ústně, často ve spojení s alkoholem

Možné účinky: celkový útlum, zastřena řeč, dezorientace, opilecké chování

Projevy předávkování: povrchní dýchání, lepkavá kůže, rozšířené zornice, slaby a rychlý pulz, kóma, možné úmrti

Abstinenční příznaky: úzkost, nespavost, třes, delirium, křeče, epileptické záchvaty

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.