Jak pomoci svému dítěti říkat ne alkoholu a drogám?

Jak pomoci svému dítěti říkat ne alkoholu a drogám?

1. Získejte důvěru dítěte a naslouchejte mu.

Pak s vámi bude otevřeně hovořit i o případných problémech, ať už se týkají návykových látek nebo jiných záležitostí. Umění dítě vyslechnout a pochopit ho, neznamená ale vždy přistupovat na jeho stanovisko.

2. Opatřete si spolehlivé informace o alkoholu a drogách.

Bude-li dítě nějakou drogu obhajovat, nabídněte protiargumenty. Můžete k tomu použít knihu „Alkohol, drogy a vaše děti“.

3. Posilujte sebevědomí dítěte.

Nešetřete pochvalou, když ji dítě zasluhuje. Pokud kritizujete, kritizujte chování („nelíbí se mi, že děláš...“), ne osobnost („jsi hrozný...“). Dávejte dítěti najevo, že ho máte rádi.Sebevědomý člověk dokáže lépe odolat špatné společnosti a návykovým látkám.

4. Předcházejte nudě.

Měli byste mít přehled, kde dítě je, co dělá a uvažovat o jeho denním programu a životním stylu. Můžete posílit vazbu dítěte na rodinu a kvalitně trávit volný čas společně. Také můžete dítěti najít dobré záliby mimo rodinu.

5. Vytvořte zdravá rodinná pravidla.

Dítě by mělo vědět, jaké předvídatelné důsledky může mít jeho jednání. Mělo by mu být jasné, že je výhodnější, když se bude chovat přijatelně a tato pravidla dodržovat. Děti z rodin, kde žádná pravidla neexistují a kde vládne chaos, nebývají šťastné. Zdravá rodinná pravidla snižují riziko různých problémů, včetně problémů s alkoholem a drogami.

6. Buďte pro dítě pozitivním modelem.

Myslete na své zdraví a svou tělesnou a duševní kondici, rozvíjejte své kvalitní zájmy. Význam při výchově mají i určité mravní a etické zásady rodičů.

7. Pomozte dítěti čelit tlaku nevhodné společnosti a najít mu společnost vhodnou.

Dítě by mělo vědět, že v určitých situacích má právo a dokonce povinnost nesouhlasit se staršími lidmi a odmítnout. Účinnou ochranou před nevhodnou společností je dobrá vrstevnická skupina.

8. Spolupracujte v rámci rodiny.

I v případě, že jsou rodiče dítěte rozvedeni, měli by se ve vlastním zájmu i v zájmu dítěte umět dohodnout v záležitostech výchovy. Potřebná je také spolupráce v rámci širší rodiny, např. s prarodiči dítěte.

9. Spolupracujte s dalšími dospělými.

K nim patří učitelé, sousedé nebo rodiče přátel vašeho dítěte. Můžete se navzájem informovat a při výchově dětí si pomáhat.

10. Umějte rozpoznat problémy s návykovými látkami u dětí.

Čím dříve problém rozpoznáte a čím dříve ho začnete řešit, tím lépe. Informace o účincích návykových látek i o tom, co dělat v případě problémů, najdete ve 3. vydání knihy „Alkohol, drogy a vaše děti“

Podle Sdružení RODIČŮ PROTI DROGÁM FIT IN zpracoval Mgr. František Buba

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.