Jiné odborné vyšetření

Jiné odborné vyšetření

Jiné odborné vyšetření je prováděno pouze v indikovaných případech a slouží ke zhodnocení stavu klienta z hlediska schopností a výkonů v požadované oblasti. Vyšetření zahrnuje rozhovor s klientem, pozorování klientova chování, analýzu jeho výtvorů, případně dalších relevantních informací. Výkonem je doporučení k etopedickému vyšetření, k pedagogickému vyšetření, k speciálně-pedagogickému vyšetření, nebo k jinému odbornému vyšetření, jeho zprostředkování eventuálně asistenční služba.

Psychiatrické vyšetření

Služba slouží ke zhodnocení duševního stavu klienta, resp. vyloučení duševního onemocnění, stanovení klinické diagnózy, nebo stanovení dalšího diagnostického, nebo léčebného postupu. Výkonem je doporučení k psychiatrickému vyšetření, zprostředkování kontaktů eventuálně asistenční služba.

Psychologické vyšetření

Psychologické vyšetření je komplexní zkoumání prováděné s cílem zodpovědět specifické otázky týkající se klientova psychického stavu v určitém časovém období nebo predikovat jeho stav v budoucnu. Výkonem je doporučení k psychiatrickému vyšetření, zprostředkování kontaktů eventuálně asistenční služba.

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.