Krizová intervence

Krizová intervence

Diagnosticko-terapeutický přístup přispívající ke zvládnutí psychické krize. Může jít o opakovaná setkání, pozorování chování klienta s důrazem na posouzení aktuálního psychického stavu, rozhovor směrovaný k základní orientaci v příčinách krizového stavu, cílenou intervenci zaměřenou na zvládnutí potíží, diagnosticko-terapeutickou rozvahu atd. Intervence obsahuje také návrh opatření.

Krizová intervence po telefonu a internetu – nepřímá (anonymní)

Telefonický rozhovor nebo písemná komunikace s anonymním klientem prováděná prostřednictvím internetu za účelem poskytnutí krizové intervence (nikoli za účelem poradenského či informačního kontaktu).

Krizová intervence po telefonu a internetu - přímá

Telefonický rozhovor nebo písemná komunikace s neanonymním klientem prováděná prostřednictvím internetu za účelem poskytnutí krizové intervence (nikoli za účelem poradenského či informačního kontaktu).

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.