Marihuana

Marihuana

Marihuana je dnes jednou z nejvíce užívaných nelegálních drog ve společnosti.

Názory na to, nakolik je marihuana nebezpečná, se velice liší. Mnoho lidí se domnívá, že kouření marihuany není o nic více nebezpečnější než konzumace piva. Jiní to považují za odrazový můstek pro takové drogy, jakými jsou heroin nebo kokain.

Co je pravdou? Jaké jsou skutečné účinky marihuany?

Co je joint?

Pod tímto výrazem se rozumí určitý druh vlastnoručně připravené cigarety, která obsahuje některou z forem drogy připravované z rostliny Cannabis buď   v čisté podobě, nebo ve směsi s tabákem.

Co je Cannabis?

Cannabis je odborný název pro konopí (Cannabis sativa, konopí seté) – rostlinu, která je rozšířena po celém světe. Konopí neboli Cannabis vylučuje pryskyřici, která obsahuje účinné omamné látky. Pojmem Cannabis se proto v užším smyslu označuje psychotropní droga ovlivňující vnímání, připravovaná z rostliny Cannabis.

Co je THC?

V pryskyřici vylučované z rostlin Cannabis (především ze samičích květů) je obsažena vlastní psychoaktivní účinná látka, totiž THC (delta-9 tetrahydrocannabinol),  tj. éterický olej. Konopí s nízkým obsahem THC (užitkové konopí) se používá k průmyslové výrobě, zatímco rostliny s vysokým obsahem účinné látky slouží jako tzv. drogové konopí k přípravě hašiše a marihuany, dvou hlavních forem Cannabisu na trhu s drogami.

Co je Marihuana?

Marihuana ("marjánka") jsou sušené  a hrubě rozdrcené listy a kousky lodyh rostliny Cannabis, které se míchají  s okvětními lístky, obsahujícími velké množství účinné látky. Marihuana se běžně označuje i jako "tráva", "pot" nebo "čaj".

Co je hašiš?

Hašiš ("konopná pryskyřice") je pryskyřice produkovaná rostlinami Cannabis, jež se získává ze samičích květů. Hašiš není  v podstatě nic jiného než koncentrovaná pryskyřice. Ta se suší a obvykle se dodává v podobě lisovaných placiček a kostek. Bežně se označuje jako "haš" nebo "shit". Hašiš je v průměru šestkrát účinnější než marihuana.

Způsob konzumace

Hašiš a marihuana se především konzumují    v cigaretách v čisté podobě nebo smíchané s tabákem jako "joint", kouří se v dýmkách (sklech) nebo se marihuana přidává do těsta na sušenky, koláčky apod.

Účinky

Účinky v případě kouření se dostavují po 10 - 30 min a účinek může přetrvávat 2 - 3 hod. Nízké dávky vedou k navození klidu a vzrůstajícího pocitu dobré pohody, doprovázené jakýmsi stavem zasněného uvolňování, pocitem hladu, zejména chuti na sladké. Změny ve smyslovém vnímání, živější vnímání zrakových, sluchových, čichových, hmatových a chuťových vjemů mohou být doprovázeny pronikavými změnami ve způsobu myšlení a jeho vyjadřování. Velmi se prohlubuje i prožitek z hudby. Při vyšších dávkách nastupuje takzvaná "vysmátost", kdy se uživatel směje všemu a sám vlastně neví proč. Někdy tyto záchvaty mohou trvat i desítky minut a nedají se zastavit. Po stavu euforie nastává stav, kdy člověk nemyslí vůbec na nic a jen kouká do prázdna, nebo se mu chce spát. Uživatelé tento stav popisují jako velice příjemnou relaxaci. V případě že se marihuana jí, nastupuje účinek později (1 h a více) a efekt trvá déle (12 h i více).

Při velmi častém, nadměrném  a dlouhodobém užívání se dostavují jemné poruchy některých kognitivních funkcí. Jedná se zejména o zhoršení v oblasti krátkodobé paměti a schopnosti soustředit se.

Při „špatném naladění,“ tedy například při déletrvající depresi z rozchodu s partnerem nebo při intoxikaci na místě, kde to není příjemné a/nebo s lidmi, kteří jsou nepříjemní a nezmámí, může dojít k rozvoji paranoidního stavu, kdy má dotyčný pocit, že je ostatními sledován, že se na něj stále dívají, pozorují ho, hodnotí. Může se objevit i strach, že bude zatčen policií za užívání „trávy“ (přestože již tuto nezákonnou drogu nemá u sebe) atd.

U predisponovaných osob, tedy osob s vytvořenou či vrozenou dispozicí může dojít k rozvoji velmi intenzivních, hlubokých depresivních stavů či stavů úzkosti a napětí. Ty mohou při vystupňování přejít až do panického stavu, kdy hrozí nebezpeční sebepoškození či naopak agrese k okolí. Občas se to může stát při nepřipravenosti k požití velmi vysoké dávky.

Tady je nutno upozornit na obecnou nemožnost ověřit si koncentraci THC v kupovaném i vypěstovaném rostlinném materiálu; konzument vlastně nikdy přesně neví, kolik účinné látky pozře).

Velmi výjimečně u disponovaných jedinců (či při velmi vysoké dávce při dlouhodobém užívání) může dojít k mírným stavům zmatenosti. Ty za určitých okolností mohou přejít až do psychotické roviny - tedy projevit se stavem zmatenosti, dezorientace, poruch myšlení, emocí apod.

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.