Nové syntetické drogy

Nové syntetické drogy

DOB, DOM

l       velmi silný halucinogen

l       obvyklá dávka 1-5mg

l       smrtelná dávka 15mg

l       doba působení 18-24h (DOM – 72h)

l       začíná působit 2-3h po užití (riziko předávkování, pokud se prodává jako extáze nebo trip)

l       způsobuje závažné poruchy vnímání, paranoidní halucinace, „bad trip“

 

PMA, PMMA (parametoxyamfetamin)

l       rozšířen v druhé polovině roku 2000

l       prodáván jako extáze (v nízkých dávkách podobné účinky)

l       kritická dávka nad 50mg

l       působí 1 ½ - 2h po užití

l       stimulační a halucinogenní účinky

l       předávkování: hypertenze, svalová spasma, nausea, tachykardie, ztráta vědomí, kóma

l       serotoninový syndrom, nebezpečná hyperthermie

 

4 – MTA (4-methyltioamfetamin)

l       ovbyklá dávka 125mg

l       mírný stimulační efect

l       bez halucinací

l       nebezpečný nitrooční tlak, otáčení oční bulvy

l       několik úmrtí v západní evropě v roce 1999

l       uvolňuje serotonin a blokuje MAO

l       riziko serotoninového syndromu (zejména v kombinaci s amfetaminy a antidepresivy)

 

DXM (dextromethorfan)

l       obvyklý v přípravcích proti kašli

l       ve velmi vysokých dávkách anestetické účinky podobné ketaminu

l       obvyklá dávka 40 – 50 mg

l       typické svědění kůže

l       velmi nebezpečný v kombinaci s MDMA!!!

l       obě látky jsou metabolizovány enzymem CYP-2D6

l       riziko serotoninového syndromu

 

PCP (phenicyclidin-piperidin), Angel´s dust – andělský prach

l       nejvíc rozšířen v 70´s (angel dust)

l       100 úmrtí a 10 000 ARO hosp. (1978 USA)

l       nyní občas v tabletách jako extáze

l       pár mg – eufórie, halucinace

l       vyšší dávky – nevypočitatelný účinek stimulační, halucinogenní a hypnotický

l       typická paranoia, návaly agrese, sebedestrukce s pocity nezranitelnosti

 

Fentanyl – umělý heroin

l       syntetický opioid 80x silnější než morfine

l       působí jako heroin, ale může být 1000x silnější

l       ovlivňuje CNS, pocity eufórie, klidu, míru, žádná bolest, povrchní dýchání, bezvědomí..

l       vedlejší účinky a abstinenční syndrom – strach, pocity pronásledování, bolesti zubů, bolesti hlavy, průjem, spánek, svědění, zástava dechu, úmrtí

Největší riziko fentanylu představuje smrtelné předávkování při záměně s heroinem. Fentanyl je syntetický opiát, používaný v medicíně pro léčbu akutní i chronické bolesti a pro anestezii při chirurgických operacích; lékařsky se podává intravenózně a ve formě transdermálních náplastí....

Největší riziko fentanylu představuje smrtelné předávkování při záměně s heroinem. Jeho stejná hmotnost má přibližně až 80x vyšší analgetickou účinnost než čistý heroin (na české drogové scéně se obvykle prodává heroin o čistotě mezi 5-20 %) a zhruba 50x vyšší účinnost co do možnosti útlumu dýchacího centra (tedy smrtelného předávkování).

Na rozdíl od heroinu se fentanyl zneužívá spíše ve formě papírků, napuštěných fentanylovým koncentrátem a užívaných polknutím; lze jej ale také šňupat či vdechovat jeho výpary.

 

2C-B

l       halucinogen a entaktogen (poprvé vyroben v roce 1974 Dr. Shulginem)

l       5 – 15 mg empatické účinky s žádnými nebo mírnými halucinacemi

l       15 – 30 mg změny ve vnímání barev, tvarů a času, mohou být intenzivnější než u LSD nebo psylocibinu

l       riziko „bad tripu“, depresí, chronických psychických potíží

 

2C-T-7, 2C-T-2, 2C-I

l       nové drogy, účinky nejsou přesně známy

l       psychedelický halucinogen

l       obvyklá dávka 10 – 50 mg

l       začíná působit po 1 ½ - 2 h, hlavní účinky trvají 10 – 12 h (4-6h)

l       v nízkých dávkách mírné halucinace

l       ve vysokých dávkách může nastat paranoia, stavy podobné deliriu, pocity pronásledování,..

l       prodáván jako Lucky7, Tripstasy, Blue Mystic, 7th heaven,...

 

TMA-2 (2,4,5 - trimethoxyamphetamine)

l       nová syntetická droga vytvořená Dr. Shulgin

l       byla prodávána jako extáze v červených a oranžových kapslích

l       způsobuje hyperaktivitu, ve vysokých dávkách vysoký krevní tlak, citlivost na barvy, halucinace podobné mezkalinu

l       karcinogenní, neurotoxický, poškozuje ledviny

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.