Orientační test z močí

Orientační test z močí

Rozlišujeme dva základní typy orientačních testů z moči:

a)Test na přítomnost drog a jejich metabolitů v moči, jehož cílem je průběžná kontrola abstinence. Po odečtu hodnot (např. míry zabarvení testovacího proužku) provede pracovník vyhodnocení a interpretaci výsledku.

b)Těhotenský test, v jehož případě nabídne pracovník po odečtu výsledku buď další relevantní služby (v případě pozitivního výsledku) nebo poučení o možnostech plánovaného rodičovství (v případě negativního výsledku).

Neoddělitelnou součástí testování je předtestové poradenství, předání informací o průběhu a limitech prováděného testu, odběr moči, samotné provedení testu a potestové poradenství.

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.