Pracovní terapie

Pracovní terapie

Aktivity zaměřené na nácvik dovedností, pracovních návyků, odpovědnosti a soběstačnosti klienta. Pracovní terapie zahrnuje široké pole pracovních činností nejčastěji zaměřených na provoz a údržbu zařízení, práci v chráněných dílnách, vaření, starost o zvířata atd. Cílem aktivit je větší schopnost uplatnění klienta na trhu práce.

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.