Program včasné intervence

Program včasné intervence

Cílený program primární prevence pro vyhledávání a práci s jedinci, u kterých jsou ve zvýšené míře přítomny rizikové faktory pro vznik závislosti nebo jiných problémů souvisejících s užíváním návykových látek. Součástí programu je podpora protidrogových postojů a norem, nabídka pozitivních alternativ pro trávení volného času, rozvoj komunikačních dovedností, zvyšování sebedůvěry, nácvik sociálních dovedností, schopnost čelit tlaku rizikových vrstevníků, rozvoj schopnosti spolupracovat apod. V rámci programu dochází k mapování rizikového chování klienta.

Dle potřeby musí být možnost v rámci výkonu zajistit následující položky:

•Blok primární prevence/klubová setkání (zahrnuje např. diskusi, relaxační techniky, aktivní sociální učení, volnočasové aktivity apod.)

•Konzultace a informační servis (internet, odborná knihovna apod.)

•Distribuce informačních materiálů

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.