Seznam knih a informačního materiálu

Seznam knih a informačního materiálu

 

Následujici publikace bezplatně obdržíte v rámci poradenských služeb K-centra:

Knihy: 

Jak poznat a překonat problém s hazardní hrou

Jak překonat problémy s alkoholem

Jak předcházet problémům s návykovými látkami na základních a středních školách

Problémy s návykovými látkami ve školním prostředí – Časná a krátká intervence

 

Letáky

Pervitin

Marihuana

K-centrum

Kouření

Alkohol

Žloutenka

Nové syntetické drogy

Jak přestát brát drogy

Co dělat při nálezu injekční stříkačky

Sociální pomoc

Nebezpečí hazardních her

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.