Skupinová terapie a poradenství

Skupinová terapie a poradenství

Skupinová práce zaměřená na různé problémové či potenciálně-problémové oblasti života klienta, její součástí je nácvik komunikačních dovedností, zvládání rolí apod. Nejedná se o systematickou skupinovou psychoterapii, práce má charakter spíše poradensko-edukativního kontaktu s psychoterapeutickými prvky.

Skupiny pro rodiče a blízké klientovi

Systematická skupinová práce s rodiči či jinými osobami významnými pro klienta (rodinní příslušníci, partneři atd.). Cílem práce je podpora rodinného systému klienta. Skupinová práce probíhá formou poradenství, kde je vedle cílené edukace efektivní i moment sdílení zkušeností mezi jednotlivými členy skupiny. Jednotlivé intervence jsou koordinovány s léčebným plánem klienta.

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.