Testování infekčních nemocí

Testování infekčních nemocí

Cílem výkonu je zjištění možnosti výskytu infekčního onemocnění u klienta. Neoddělitelnou součástí testování je předtestové poradenství, zmapování rizikového chování klienta vzhledem k přenosu infekčních onemocnění, předání informací o infekčních nemocech, o průběhu a limitech prováděného testu, odběr biologického materiálu, samotné provedení testu a potestové poradenství, jehož součástí je zajištění potřebné následné lékařské péče v případě pozitivního výsledku.

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.