Svépomocná skupina AA

Skupina AA se již v K-centru neschází

ORLOVÁ
 
 
 
 
 
 
KOntakt Dana: 604 974 212

 

Co jsou to Anonymní alkoholici?

Existují dvě praktické cesty k popsání AA. První je známý popis účelů a cílů, který se objevil již dříve:
„Anonymní alkoholici je společenství mužů žen, kteří spolu vzájemně sdílejí své zkušenosti, sílu a naděje o tom, že mohou vyřešit svůj společný problém a pomoci ostatním k uzdravení z alkoholismu. Jediný požadavek pro členství je touha přestat pít. Členové AA neplatí členské příspěvky nebo poplatky za členství; naše organizace je soběstačná prostřednictvím našeho vlastního přispění. AA nejsou spřízněni se žádnou sektou, denominací, politikou, organizací nebo institucí; nechtějí se zapojit do žádné kontroverze; nepodporují žádné záležitosti ani nebojují proti žádným záležitostem. Naším primárním cílem je zůstat střízliví a pomáhat ostatním alkoholikům dosáhnout střízlivosti.“
„Společným problémem“ je alkoholismus. Muži a ženy, kteří se považují za členy AA, jsou a vždy budou alkoholici, i když mohou mít i ostatní závislosti. Oni konečně rozpoznali, že nejsou schopni zvládnout alkohol v žádné formě; a proto se mu nyní zcela vyhýbají. Důležitou věcí je to, že se nesnaží vyřešit tento problém sami o sobě. Oni tento problém vyjevují před ostatními alkoholiky. Toto sdílení „zkušeností, síly a naděje“ se zdá být klíčovým elementem, který umožňuje, aby žili bez alkoholu, a ve většině případů, i bez toho, aby se chtěli napít.
Druhý způsob, jak popsat Anonymní alkoholiky je nastínit strukturu společnosti. Číselně se AA skládá z více než 2 000 000 mužů a žen ve 141 zemích. Tito lidé se setkávají v místních skupinách, které ve své velikosti sahají od hrstky bývalých pijáků v některých lokalitách až po mnoho set ve větších komunitách.
V hustě zalidněných metropolitárních oblastech může být řada sídlištních skupin, a každá z nich pořádá svá vlastní pravidelná setkání. Mnoho setkání AA je otevřeno pro veřejnost; některé skupiny také pořádají „uzavřená setkání“, kde jsou členové povzbuzováni k tomu, aby diskutovali o problémech, které nemusí být plně chápány nealkoholiky.
Místní skupiny jsou jádrem společenství AA. Jejich otevřená setkání vítají alkoholiky a jejich rodiny v atmosféře přátelství a pomoci. Po celém světě nyní existuje více než 89 000 skupin, včetně stovek skupin v nemocnicích, ve vězeních a v ostatních institucích.

https://www.aacesko.sweb.cz/

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.